5 Manieren om vertrouwen op te bouwen in je bedrijf 

Nu bedrijven weer opengaan en hun activiteiten (deels) hervattebinnen de grenzen van het Corona-beleid zullen ze erop gebrand zijn om snel willen handelen om weer op gang te komen. Dit kan leiden tot verhoogde werkdruk en onzekerheid bij de medewerkers en zelfs tot een gebrek aan vertrouwen. Een organisatie die hier geen oog voor heeft en zich hier niet bewust op richt kan voor grote uitdagingen komen te staan bij hun herstart. 

In een artikel in de Harvard Business Review werden enkele zeer opzienbarende statistieken gepubliceerd die elke ondernemer aan het denken zouden moeten zetten. “Vergeleken met mensen in bedrijven met een laag vertrouwen, rapporteren mensen in bedrijven met een hoog vertrouwen: 74% minder stress, 106% meer energie op het werk, 50% hogere productiviteit, 13% minder ziektedagen, 76% meer betrokkenheid, 29% meer tevredenheid met hun leven, 40% minder burn-out” (Zak, 2017) 

Cultuur van Vertrouwen  

Het opbouwen van een cultuur van vertrouwen is van cruciaal belang voor de tevredenheid van de werknemers, maar het is ook van groot belang voor de resultaten voor de hele onderneming. Zak merkt op dat er verschillende gebieden zijn waarop ondernemers zich moeten concentreren om vertrouwen op te bouwen. 

– Erken uitmuntendheid 

– Stimuleer dat mensen uitgedaagd worden  

– Geef mensen ruimte in de manier waarop ze hun werk doen 

– Deel informatie breed  

– Steek moeite in het bewust opbouwen van relaties  

– Faciliteer groei van de hele persoon 

– Toon kwetsbaarheid 

Uiteindelijk moet vertrouwen in de loop van de tijd opgebouwd worden. Als je bedrijf de betrokkenheid en productiviteit snel moet opvoeren om aan de nieuwe eisen te voldoen, moet je je op een paar specifieke gebieden concentreren. 

Fast Company deelde een verhaal over een Fortune 500 bedrijf dat zich realiseerde dat het gemiddeld 89 weken duurde om veranderingen binnen hun bedrijf door te voeren, en 39 van die weken waren een direct gevolg van wantrouwen” (Manning, 2021). Er is geen tijd te verliezen. 

5 stappen 

Hier zijn 5 stappen om vertrouwen in je organisatie op te bouwen, gebaseerd op het artikel van Manning: 

  1. Wees Transparant-

Open, openhartige communicatie en informatiestromen elimineren misverstanden of isolement. Betrek iedereen erbij en kies geen favorieten. 

  1. Respecteer je medewerkers-

Doe geen aannames en zorg ervoor dat de medewerkers zich gerespecteerd en gewaardeerd voelen. Stel een zero tolerance beleid in voor respectloos gedrag binnen je team en geef het goede voorbeeld. 

  1. Verenig je team-

Organiseer meer groepsactiviteiten en inclusieve projecten om eenheid en cohesie op te bouwen. Tolereer geen kliekjes of geroddel. 

  1. Toon zorgzaamheid-

Bedenk dat werknemers het grootste deel van hun tijd op het werk doorbrengen of (vanuit huis) met werk bezig zijn. Als de organisatie laat zien dat ze echt om hen geeft, zullen ze zich meer op hun gemak voelen. Bied steun en aanvullende diensten om ervoor te zorgen dat ze gezond en veilig zijn, en een positieve instelling behouden. 

  1. Vertrouwen door activiteiten- 

Organiseer activiteiten en oefeningen om vertrouwen op te bouwen in je team. Bied extra training en educatieve sessies aan om de werknemers vertrouwen en vaardigheden te laten opbouwen. Deze twee gebieden bouwen moreel op, wat uiteindelijk tot een betrouwbare organisatie leidt. 

Investeren in je team 

Om het moreel verder te verbeteren en vertrouwen op te bouwen, zorg je ervoor dat managers voldoende bekwaam en ervaren zijn. Als je investeert in de bekwaamheid en vaardigheden van managers ben je al een heel eind op weg.  

Zorg ervoor dat ‘moeilijke’ kwesties snel worden aangepakt. Laat zaken niet voortslepen. Dat zorgt ervoor dat werknemers sceptisch worden over je inzet voor een werknemergerichte omgeving.  

Luister en sta ervoor open om direct van je team te horen. Zorg ervoor dat, ook al worden hun aanbevelingen of ideeën niet overgenomen, ze wel gewaardeerd worden.  

Zorg er tenslotte voor dat je training, opleiding en vaardigheidsopbouw aanbiedt om competenties verder te ontwikkelen. 

Werken met een professionele, gecertificeerde business coach kan je organisatie helpen een krachtig team te vormen om al je zakelijke doelen en ambities te verwezenlijken. ActionCOACH, ‘s werelds grootste en meest succesvolle business coaching franchise heeft coaches in meer dan 70 landen. 

Om een coach in je buurt te vinden bezoek je actioncoachnl.com. De eerste sessie is gratis, resultaat gegarandeerd! 

Partners

Partner Partner Partner Partner