Commitment: Wat betekent het voor jouw organisatie? ActionCOACH

Commitment: Wat betekent het voor jouw organisatie?

Als onderdeel van ons thema Meesterschap in, gaan we dieper in op Destination Mastery ofwel Meesterschap over je Bestemming.

Als bedrijfseigenaar moet je een duidelijke missie en visie voor jouw organisatie hebben. De missie dient als fundament voor alles wat de onderneming doet en fungeert als stip aan de horizon. Hierin staat waar jij als bedrijfseigenaar de onderneming naar toe zou willen ontwikkelen 

Naast een doordachte, boeiende en enthousiasmerende missie en visie, moeten bedrijven ook kernwaarden vaststellen die de prestaties en het gedrag van de mensen die in een organisatie werken, richting kunnen geven. 

Meestal worden de missie, visie en kernwaarden op een poster en op wat bedrijfsliteratuur gezet en helpen ze nooit echt om de organisatie te transformeren en te leiden. Ze worden wel van stal gehaald op sommige bedrijfsevenementen, maar de woorden, gedachten en zinnen dringen niet door in de lagen van de organisatie. Ze zullen er derhalve niet in slagen de denkwijze van de mensen binnen jouw organisatie te sturen. 

Als jouw gehele bedrijf niet doordrongen is van de missie, visie en kernwaarden, dan zijn het niet meer dan lege woorden op papier. Het moet leven op elk niveau van de onderneming. Van de eerstelijns medewerkers tot de hoogste managementlagen; allen dienen de kernwaarden als een ijkpunt te beschouwen, om ervoor te zorgen dat alle medewerkers trouw blijven aan de missie en visie. 

Wat betekent commitment eigenlijk 

Om een transformatie voor de lange termijn door te kunnen maken, is het belangrijk om écht te kunnen veranderen en écht succes te kunnen boeken. Laten we, om commitment te begrijpen, even stilstaan bij de officiële definitie die het Merriam Webster Woordenboek geeft: Commitment betekent; a: een overeenkomst of belofte om in de toekomst iets te doen b: iets dat beloofd is c: de toestand of het moment van verplicht of emotioneel gedreven zijn. 

Denk even over didefinities na 

Commitment is dus een belofte, een verplichting én emotioneel gedreven. Het is geen woord om te licht op te vatten, want het zet mensen aan tot actie. Het geeft blijk van de belofte om trouw te blijven aan een koers die voor je ligt. Het verbindt diegenen die zich verbonden hebben aan de doelen en doelstellingen van de onderneming op meer dan alleen een symbolisch niveau: Het moet met grote emotionele diepgang gebeuren.

Om het commitment van medewerkers te verstevigen, dat dus zeer persoonlijk is, kan een organisatie door daden en activiteiten het goede voorbeeld geven en hun achterban laten zien hoe zij moeten handelen om het doel van de onderneming te bereiken. Om het commitment op eerst een persoonlijk niveau steviger te maken, kun je het volgende doen:

 • Focus op professionaliteit 
 • Zet de klant op de eerste plaats 
 • Wees een goede teamgenoot
 • Blijf gemotiveerd en positief 
 • Richt je altijd op het grotere geheel. 

Om werknemers gefocust te houden op commitment, moeten je als organisatie gedurfde stappen zetten;

 • Stel duidelijke doelen die gemakkelijk te begrijpen en meetbaar zijn 
 • Creëer mogelijkheden voor loopbaangroei en stel ontwikkelingsplannen op 
 • Respecteer de stem van je werknemers, wees inclusief en transparant 
 • Zet je in voor diversiteit 
 • Zorg voor een werkomgeving waar je mensen uitgedaagd en beloond worden 
 • Wees transparant over verandering 
 • Kom op voor je team en moedig teambinding aan 
 • Wees consequent en rechtvaardig 
 • Zorg altijd voor duidelijke communicatie en geef duidelijke en objectieve feedback 
 • Creëer strategieën voor betrokkenheid van werknemers 
 • Voorkom burn-out 

ActionCOACH heeft 14 Cultuurpunten opgesteld, die dienen als pijlers voor de manier waarop zij als onderneming werkt en zich gedraagt, en die alle medewerkers en aangesloten franchisepartners van de organisatie gebruiken om hun werk richting te geven. Bovenaan die 14 punten staat commitment. Dit is hoe ActionCOACH dat als eerste cultuurpunt verwoordt: 

Cultuurpunt 1. 

“Ik geef mezelf en alles waar ik me aan committeer 100% tot ik slaag. Ik zet me te allen tijde in voor de Visie, Missie, Cultuur en het Succes van ActionCOACH, haar huidige en toekomstige team, en haar cliënten. Ik beveel altijd producten en diensten van ActionCOACH aan wanneer ik me buiten het bedrijf begeef.” 

Om de rest van de 14 punten van cultuur te zien bezoek je https://www.actioncoachnl.com/onze-14-cultuurpunten/ 

Stel jezelf dus deze vragen: 

 • Hoe ziet commitment in jouw organisatie eruit? 
 • Hoe toon je commitment en welke activiteiten ondersteun je om je medewerkers te betrekken en geëngageerd te houden aan de missie en visie van de organisatie?  
 • Hoe ben je gecommitteerd aan Destination Mastery en wat ga je doen om dit nieuwe jaar op de juiste manier te beginnen? 

We raden je aan te beginnen met een Business Health Check, door één van onze gecertificeerde professionele ActionCOACH business coaches. Vul dit nieuwe jaar met nieuwe mogelijkheden! 

Om in contact te komen met een ActionCOACH bij jou in de buurt vul je het informatieformulier op https://www.actioncoachnl.com/gratis-sessie/ in. 

Wij geloven zo in de waarde van ons product, dat we de eerste business coaching sessie voor onze rekening nemen. Wij zijn de enige Professionele Business Coaching organisatie die resultaten garandeerthttps://www.actioncoachnl.com/17-weken-7-punten-garantie/! 

Om meer te weten te komen over ActionCOACH, de meest succesvolle en grootste organisatie voor Business Coaching ter wereld, kun je kijken op actioncoach.com. 

Wil je specifiek aan de slag met het vergroten van de betrokkenheid van jouw team? Onze partner Engage & Grow is hierin gespecialiseerd. Bekijk de mogelijkheden op https://www.engageandgrow.nl/ 

Partners

Partner Partner Partner Partner