Team is geen 4-letter woord 

De meesten van ons krimpen ineen als we horen dat er een workshop voor teambuilding, kwaliteitsverbetering, werknemersbetrokkenheid en teamproductiviteit op stapel staat, die we geacht worden bij te wonen. Waarom zijn we zo huiverig? Wat is het aan teamdynamiek dat velen van ons uitdaagt? Waarom roept het idee van werken aan teambuilding zoveel negativiteit op? 


Beginnen bij de basis
 

Velen geloven dat werken aan teambuilding tijd- en geldverspilling is. Ze zien geen tastbaar resultaat van de investeringen in activiteiten die teamwerk en teambuilding vereisen. Maar het is van cruciaal belang dat werknemers gezamenlijk werken aan het bereiken van de organisatiedoelstellingen. Hoe doe je dat zonder ze te forceren om samen te werken? 

Vaak mislukt teambuilding omdat de basis niet wordt aangepakt. Organisaties focussen zelden op individuele motivatiefactoren, persoonlijkheidsstijlen en hebben geen standaard werkprocedures om de organische teamdynamiek te voeden. Zonder inzicht in waar elke medewerker staat en hoe hij bijdraagt aan de organisatie, laat je grote gaten vallen in het teambuildingskader. 

“Teamwork is een veel dieper concept dan simpelweg groepswerk” (Salyers, 2018) 


Zes sleutels

Bij ActionCOACH richten we ons op zes sleutels voor het bouwen van een succesvol team en de basis van het proces richt zich op individuele bijdragers en hoe zij fundamenteel zijn voor de productiviteit van het team. De zes sleutels tot het bouwen van een succesvol team omvatten; 

  1. Sterk leiderschap 

  2. Gemeenschappelijke doelen 

  3. De spelregels 

  4. Actieplannen 

  5. Risico’s nemen ondersteunen 

  6. 100% Betrokkenheid en inclusie 

 

Sterk leiderschap vereist leiderschap dat transparant is en blijk geeft van een hoge mate van integriteit. Sterke leiders geven het goede voorbeeld en zijn duidelijk in hun richting. Sterke leiders begrijpen dat het aanmoedigen van hun teamleden hen nog sterker maakt.  

Gemeenschappelijke doelen stellen teamleden in staat te identificeren wat belangrijk is en hoe zij in het organisatorische kader passen. Kernwaarden, cultuurpunten, en een duidelijke visie en missie dienen allemaal om doelen te concretiseren. 

Spelregels zijn eenvoudige standaard operationele procedures die duidelijk richting geven aan hoe dingen worden gedaan. Deze overeengekomen regels bieden duidelijke criteria voor gedrag en acties die van het team worden verwacht. Gedetailleerd geschetste regels laten weinig ruimte voor interpretatie, omdat deze regels betrekking hebben op de gewenste resultaten die het bedrijf verwacht. 

Actieplannen die zijn ontwikkeld om resultaten te bereiken houden rekening met alle teamleden en zijn een duidelijke routekaart. Deze plannen geven de teamleden duidelijke richting en verwachtingen. 

Het ondersteunen van het nemen van risico’s binnen de organisatie kan innovatie aanwakkeren en teamleden motiveren om op nieuwe manieren bij te dragen. Leren van mislukkingen is essentieel om teams te helpen succesvol te zijn. Bouw een cultuur waarin teamleden niet worden gestraft voor fouten, maar waarin de mogelijkheid wordt gecreëerd om te leren en te blijven verbeteren. 

100% Inclusie en betrokkenheid zijn van cruciaal belang om een omgeving te creëren die betrokkenheid vereist. Bijdragen van iedereen in de organisatie moeten een stem krijgen en een uitlaatklep vormen om teamleden als een collectief te laten werken aan het bereiken van organisatiedoelstellingen. 

“Echt teamwerk vereist meer om de “geheel is groter dan de som der delen” opbrengst te bereiken” (Salyers, 2018) 

Open communicatie, duidelijke rollen en verantwoordelijkheden, tijdige feedback en transparantie werken allemaal mee aan de dynamiek van het team. Een gemotiveerd teamlid dat zijn plaats en bijdrage aan het geheel begrijpt, zal waarschijnlijk functioneren en zich gedragen op een manier om de resultaten te bereiken omdat het zijn persoonlijke doelen ten goede komt. 

TEAM hoeft geen vier-letter-woord te zijn, het moet worden omgevormd tot een strijdkreet, ‘Together WE Achieve More’ ofwel Samen Bereiken WIJ Meer. 

Werken met een professionele en gecertificeerde ActionCOACH business coach kan je bedrijf helpen een basis te leggen voor effectieve en productieve teams. Ga voor meer informatie over ActionCOACH en om een business coach bij jou in de buurt te vinden naar actioncoachnl.com.

Partners

Partner Partner Partner Partner